درباره ما

مرکز معراج اندیشه وابسته به موسسه رزمندگان و همکار مرکز دانشگاهی علمی کاربردی نگین با پشتوانه موفق چندین ساله به همراه کادر برتر اساتید مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی و همچنین اساتید و مربیان به نام دانشگاهی، موفق ترین مرکز برگزاری کلاس های تقویتی و کنکور به همراه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ، کلاس های جامع دروس دانشگاهی و مهارت های زندگی و همچنین دوره های آموزشی کاربردی ویژه تمامی اقشار جامعه می باشد.